SOFTUER DHE
BAZA TË TË DHËNAVE

Për miliona përdorues. Ne transformojmë bizneset me zgjidhje dixhitale të fuqishme dhe
të adaptueshme që plotësojnë nevojat e së sotmes dhe zhbllokojnë mundësitë e së nesërmes.

Shërbimet SOFTWARE

Shikoni e fundit

Web Aplikacion

Performancë e jashtëzakonshme, nuk ka nevojë për ndërtime të shumta nëpër platforma celulare, akses të menjëhershëm nga një ekran fillestar dhe më shumë.

Mobile App

Merrni një aplikacion celular të ndërtuar për të dyja platformat (IOS dhe Android), në gjysmën e kohës, pa sakrifikuar cilësinë.

Cloud Computing

Mjediset kompjuterike po bëhen më komplekse dhe po shtrihen nëpër qendrat e të dhënave dhe clouds. Vetëm një zgjidhje moderne për mbrojtjen e të dhënave mund të ndihmojë.

Testim

Vendosja e cilësisë së softuerit tuaj në autopilot. Menjëherë dhe me efikasitet.

Integrim i API

Ne ndërtojmë me sukses API me performancë dhe siguri të lartë për çdo industri dhe të drejtë për kërkesat tuaja specifike.

Softuer i personalizuar

Arsyeja më e madhe për zhvillimin e softuerit të personalizuar është se kompania juaj dëshiron të zotërojë zgjidhjen.

Shërbimet BAZA E TË DHËNAVE

Shikoni veçoritë e fundit

Baza e të dhënave e thjeshtë

Baza e të dhënave me një numër të vogël tabelash.

Baza e të dhënave e komplikuar

Baza e të dhënave me numër të madh tabelash dhe relacionesh.

Menaxhimi i bazës së të dhënave

Bazat e të dhënave tona të klientëve mbrohen dhe monitorohen duke vendosur procedura rezervë dhe rikuperimi.

Rikthimi e bazës së të dhënave

Kjo përfshin ruajtjen e të dhënave nga media të ruajtjes së dëmtuar, të korruptuar, të dështuar ose të paarritshme.

Rezervimi i bazës së të dhënave

Procesi i kopjimit të gjendjes operacionale, arkitekturës dhe të dhënave të ruajtura të softuerit të bazës së të dhënave.

Llojet e bazës së të dhënave

Më shumë se 10 lloje të bazave të të dhënave të gatshme për kërkesat tuaja.

KRIJO OFERTEN TËNDE

Duke zgjedhur ato shërbime që ka nevojë biznesi juaj ,dërgo zgjedhjet e tua dhe ne do të ju dërgojmë ofertën sa më shpejtë.

Zgjidh llojin e Web Aplikacionit:

Zgjidh llojin e Softuerit: